ಅಂತರಂಗ - ಸಂಪುಟ ೧, ಸಂಚಿಕೆ ೧೭

 1. ಚುರುಕು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು - ಸ್ಪೈನಿನ ಹೋರಿ - ಕೋತಿಗಳ ಯುದ್ಧ
 2. ಅವನೂ ಪಾಲುಗಾರ! - ವಿ. ಹೆ.
 3. ಪುರಾಣಗಳ ನವಶೋಧನೆ
 4. ನಕ್ಕು ವಿಚಾರಿಸುವಿರೋ ವಿಚಾರಿಸಿ ನಗುವಿರೋ? - ವಿಚಾರಪ್ರಿಯ
 5. ನಿಮಗೆ ಬೇಸರವಾದಾಗ ನನಗೆ ಬರೆಯಿರಿ
 6. ಬೋರ್ನಿಯೋ ದ್ವೀಪದ ವಿಚಿತ್ರ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿ
 7. ಪಟಾಕಿ - ದೂಮ
 8. ಗೆಳೆಯರ ತಂಡ
 9. ಅಂಚೆ ಚೀಟಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ
 10. ಅಂತರಂಗ - ಫೆಡರೇಷನ್
 11. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಂಟನೆಯ ಎಡ್ವರ್ಡರ ಸಂದೇಶ
 12. ವಿಚಿತ್ರ ವಾರ್ತೆಗಳು
 13. ಭಗದತ್ತನ ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರಗಳು
 14. ಅಂತರಂಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ - ನಂ. ೧
 15. ಮನೋಭ್ರಾಂತಿ - ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ
 16. ಫೆಡರೇಶನಿನ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ - ಅಭಿಮನ್ಯು
 17. “ವೀರನಾರಿ” (ರಜಪೂತ ವೀರನಾರಿಯೊಬ್ಬಳ ಕಥೆ) - ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕುಮಟಾಕರ
 18. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸುವ ಆ ಜೈಲು! - ದರೋಡೆಯ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಲೀಸರ ದರೋಡೆ
 19. ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ದೂರದೃಷ್ಟಿ! - ಶ್ರೀ ಕುಂಜೂರು ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಯ
 20. ಈ ವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ
 21. ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ - ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹಗತಿ ಹೇಗಿದೆ? - ಬಾಲಭಾಸ್ಕರ
images