ಪಾ ವೆಂ ನಾವು ಕಂಡಂತೆ

 1. ಪಾ.ವೆಂ. ವಂಶವೃಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ - ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿ. ಪಾಡಿಗಾರ
 2. ಅರ್ಪಣೆ: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ - ಪಾವೆಂ
 3. ನನ್ನ ತಂದೆ ಪಾವೆಂ - ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಚಾರ್ಯ
 4. ನನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಪಾವೆಂ - ರಮಾನಂದ ಪಾಡಿಗಾರ
 5. ಮಾವ ಪಾವೆಂ - ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಮಾನಂದ ಪಾಡಿಗಾರ
 6. ಪಾವೆಂ ಅವರಿಗೆ ನಮನ - ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಮಾನಂದ ಪಾಡಿಗಾರ
 7. ಮಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ - ಅನಸೂಯ ಜಿ. ಮಾರ್ಕೋಡ
 8. ಅಜ್ಜ ಬೆಳೆಸಿದ ಕನ್ನಡವ ಕಾಪಾಡಿ - ಅನಸೂಯ ಜಿ. ಮಾರ್ಕೋಡ
 9. ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಸವಿನೆನಪುಗಳು - ಅಹಲ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ರಾವ್
 10. ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿ! - ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ರಾವ್
 11. ತಂದೆಯವರು ಮತ್ತು ನಾನು - ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವಿ. ಪಾಡಿಗಾರ
 12. ಅಜ್ಜನ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ - ಉಪೇಂದ್ರ ಎಂ. ಪಾಡಿಗಾರ
 13. ಪಾವೆಂ - ಅತ್ತೆ, ಮಾವನವರಿಂದ ಕೇಳಿದಂತೆ - ಭವಾನಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಪಾಡಿಗಾರ
 14. ಪಾವೆಂ ಬರಹವೇ ಬದುಕು - ಜ್ಯೋತಿ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಉಪಾಧ್ಯ
 15. ಹೀಗೂ ಇದ್ದರು ನಮ್ಮಜ್ಜ - ಛಾಯ ಕೆ. ಉಪಾಧ್ಯ
 16. ನಮ್ಮಜ್ಜನವರ ಅಸ್ತಮಾ (ಗದ್ಯ - ಪದ್ಯ) - ಛಾಯ ಕೆ. ಉಪಾಧ್ಯ
 17. ಪಾವೆಂ ನುಡಿ ಸ್ಮರಣೆ - ಚಂದ್ರಕಾಂತ ವಿ. ಆಚಾರ್ಯ
 18. ಅಜ್ಜನ ಆರೋಹಣ - ಮಾಯಾ ಕಿರಣ್
 19. ಪಾವೆಂ ಅಜ್ಜ ನಾನು ಕಂಡಂತೆ - ಮೀರಾ ಗೋಪಿನಾಥ
 20. ಪಾವೆಂ ಅಜ್ಜ ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ & ... ನನ್ನ ಜೀವನ ಪಾಠವಾಗಿ - ವೀಣಾ ಅಡಿಗ
 21. My Hubli Ajja - Manjunath Padigar
 22. ನಾ ಕಂಡ ಅಜ್ಜ - ಭಾರತಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ
 23. ಅಜ್ಜನಿಗೆ ನಮನ - ಭಾರತಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ
 24. ನನ್ನ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಬ್ಳಿ ಅಜ್ಜ ಪಾವೆಂ - ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಜಿ. ಮಾರ್ಕೋಡ
 25. ನಾ ಕಂಡ ನನ್ನಜ್ಜ - ಕುಮಾರ ಮಾರ್ಕೋಡ ಪುರಾಣಿಕ
images