ಅಂತರಂಗ - ಸಂಪುಟ ೧, ಸಂಚಿಕೆ ೨೦

 1. ರಸಿಕ - ರಂಜನೆ
 2. ನಿಮ್ಮ ತಾರುಣ್ಯವನ್ನುಳಿಸಿರಿ! - ಅಂಗಹೀನತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರವೇ ಮದ್ದು
 3. ನಿಮಗೆ ಬೇಸರವಾದಾಗ ನನಗೆ ಬರೆಯಿರಿ
 4. ಹಿಟ್ಲರನ ಜನಾಂಗ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ
 5. ನಗ್ನವಲಯ
 6. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸುವ ಆ ಜೈಲು! - ಏಳು ವರುಷಗಳ ಯುಗಾರಂಭದ ದಿನ!
 7. ಅಂತರಂಗ - ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೆಲಸಗಾರರಲ್ಲಿ - ಎಸ್. ಯು. ಪಣಿಯಾಡಿ
 8. ಪ್ಯಾರಿಸಿನ ಪಾಪಕೂಪಗಳು - ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿಯ ಪತನ! - ಕೌಶಿಕ
 9. ಭಗದತ್ತನ ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರಗಳು
 10. ಗೆಳೆಯರ ತಂಡ
 11. ಇಟೆಲಿಯ ಅತಿವ್ಯಯ ಶಿಖಾಮಣಿ
 12. ಧೊರ್ಸಾನಿ
 13. ನಕ್ಕು ವಿಚಾರಿಸುವಿರೋ? ವಿಚಾರಿಸಿ ನಗುವಿರೋ? - ವಿಚಾರಪ್ರಿಯ
 14. ದಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಇನ್​ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ, ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಲಾಹೋರ್
 15. ಸ್ವೀಕಾರ - ವಿಮರ್ಶೆ
 16. ಅಂತರಂಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ - ನಂ. ೧
 17. ಈ ವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ
 18. ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ - ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವು ಹೇಗಿದೆ? - ಬಾಲಭಾಸ್ಕರ
images