ಅಂತರಂಗ - ಸಂಪುಟ ೧, ಸಂಚಿಕೆ ೧೮

 1. ಚುರುಕು - ಚುಟುಕು
 2. ಸ್ಪೈನಿನ ಎರಡು ವರುಷಗಳ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧ
 3. ಸಿರಿವಂತ ದಂಗೆಗಾರರ ದರೋಡೆ!
 4. ಪ್ಯಾರಿಸಿನ ಪಾಪ ಕೂಪಗಳು
 5. ನಾಸ್ತಿಕ - ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ
 6. ನಿಮಗೆ ಬೇಸರವಾದಾಗ ನನಗೆ ಬರೆಯಿರಿ
 7. ನಕ್ಕು ವಿಚಾರಿಸುವಿರೋ? ವಿಚಾರಿಸಿ ನಗುವಿರೋ? - ವಿಚಾರಪ್ರಿಯ
 8. ಪಟಾಕಿ - ದೂಮ
 9. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬೋರ್ಡಿನ ಲೆಖ್ಖಪತ್ರಗಳು
 10. ಅಂತರಂಗ
 11. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜಮನೆತನದ ವಿವಾಹ ಕಾಯಿದೆ
 12. ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ
 13. “ಎಬಿಸೀನಿಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿವಾಹವು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ”
 14. ಅಂತರಂಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ - ನಂ. ೧
 15. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸುವ ಆ ಜೈಲು! - ಕಳ್ಳರನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಗುದ್ದು!
 16. ಇಲ್ಲಿದೆ ನಗು
 17. ಕರ್ನಲ್ ಲಿಂಡ್​ಬರ್ಗನ ನಿಗೂಢ ಜೀವನ!
 18. ಚಿಕ್ಕ ಕತೆಗಳು
 19. ಕೊಡಗಿನ ಕುಡಿಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ನಡೆ ನುಡಿಗಳು - ಶ್ರೀ ತಿರುಮಲೇಶ
 20. ಈ ವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ
 21. ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ - ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವು ಹೇಗಿದೆ? - ಬಾಲಭಾಸ್ಕರ
images