ಅಂತರಂಗ - ಸಂಪುಟ ೧, ಸಂಚಿಕೆ ೧೬

 1. ಸಿಹಿ - ಕಹಿ
 2. ಜಗತ್ತಿನ ವಿಚಿತ್ರ ವಾರ್ತೆಗಳು
 3. ದೇವನ ಮೇಲೆ ಮಾನವನ ದಯಾದೃಷ್ಟಿ - ನಾಸ್ತಿಕ
 4. ೫೨೦ ಜನರಿರುವ ಬಾಡು ದ್ವೀಪ ಅಥವಾ “ಪತಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ”
 5. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾರಿಯ ಡೈರಿಯಿಂದ - ಮೊಕ್ಕಾಂ
 6. ಜಗತ್ತಿನ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಗುಪ್ತಚಾರರು!
 7. ನವೀನ ಜೇನುಹುಳುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಚುಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ, ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ!
 8. ಗಾಂಧಿಜಿಯವರ ಅನಂತರ ಭಾರತದ ಭವಿತವ್ಯ - ಶ್ರೀ ಕೌಶಿಕ
 9. ನಿಮಗೆ ಬೇಸರವಾದಾಗ ನನಗೆ ಬರೆಯಿರಿ
 10. ಭಗದತ್ತನ ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರಗಳು
 11. ಅಂತರಂಗ - ದ.ಕ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲ
 12. ಎಡ್ವರ್ಡರ ಸಿಂಹಾಸನ ತ್ಯಾಗ - ಸತೀ ಸಿಂಪ್ಸನಳ ನರಕ ಯಾತನೆ!
 13. ಪಟಾಕಿ - ದೂಮ
 14. ಗೆಳೆಯರ ತಂಡ
 15. ಒಂದು ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ತರುಣಿಯರ ಮಾನ ದಾನ!
 16. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸುವ ಆ ಜೈಲು! - ಚಾಪೆಯಿಂದೇಳುವಾಗ ಢಕಾಯಿತನಾಗಿದ್ದೆ!
 17. ಹಿಮಾಲಯದ ಹಿಮ ಜನರಿಗಾಗಿ
 18. ಅಧಿಕಾರಿ - ಸೌ। ಬಾಯಮ್ಮಾ
 19. ಈ ವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ
 20. ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ - ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವು ಹೇಗಿದೆ? - ಬಾಲಭಾಸ್ಕರ
images