ಅಂತರಂಗ - ಸಂಪುಟ ೧, ಸಂಚಿಕೆ ೧೩

 1. ಸಿಹಿ - ಕಹಿ
 2. ಕಲಿಯುಗದ ಕವಿ ಬರೆದ ಕವನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಿದು!
 3. ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ‘ಫುಸ್ಸು’ - ವಿ. ಹೆ.
 4. ಕೂದಲೆಂದು ಕಡೆಗಣಿಸಬೇಡಿ!
 5. ಮಾಲತಿಯ ಮದುವೆ - ಶ್ರೀ ಪಿ. ವಿ. ಉಪಾಧ್ಯಾಯ
 6. ಪಟಾಕಿ - ದೂಮ
 7. ನಿಮಗೆ ಬೇಸರವಾದಾಗ ನನಗೆ ಬರೆಯಿರಿ
 8. “ಅಂತರಂಗೀಯ”
 9. ಭಗದತ್ತನ ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರಗಳು
 10. ಭಾರತಾವಲೋಕನ
 11. ಎಡ್ವರ್ಡ್ - ಸಿಂಪ್ಸನಾಯ ಪ್ರಸಂಗ
 12. ಅಂತರಂಗ - ಭಾರತದ ಔದ್ಯೋಗೀಕರಣ
 13. ಅವನು—ಅವಳು(?)
 14. ವಿಜ್ಞಾನ - ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಸ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ
 15. ಇಲ್ಲಿದೆ ನಗು
 16. ಜೆಕೋಸ್ಲೋವೇಕಿಯವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಿಟ್ಲರನ ಬಾಯಿಗಿಟ್ಟರು!
 17. ಮಡಿವಾಳನ ಮುಂದೆ ಕಾಯಿದೆಯ ಶರಣು - ಸಂ. ವಾ. ತ.
 18. ವಿಚಿತ್ರವಾದರೂ ಪೂರಾ ಸತ್ಯ
 19. ಗಮನಿಸತಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳು - ಬಸ್ಸು ಪ್ರಯಾಣ
 20. ಈ ವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ
 21. ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ - ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ? - ಬಾಲಭಾಸ್ಕರ
 22. ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ - ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಯಾರು?
images