ಅಂತರಂಗ - ಸಂಪುಟ ೧, ಸಂಚಿಕೆ ೯

 1. ಅರಸಿ - ಆರಿಸಿದ್ದು
 2. ಜಗತ್ತು ೧೯೩೯ರಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ - ಡಾ. ಕಾರ್ಲ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಮ್ ಮೀಸ್ನರ್
 3. ನಾಶವಾಗದಂತೆ ಮಾಡುವ ನಶ್ಯ! - ವಿಟ್ಟು
 4. ಅಪರ ಜೀವನ - ಅಜ್ಞಾತ
 5. ಹಿಮಾಲಯ (ಶರಷಟ್ಪದಿ) - ಕೆ. ಯನ್. ಬಸ್ರಿ
 6. ಈ ಬೋರ್ಡುಗಳು!
 7. ನಿಮಗೆ ಬೇಸರವಾದಾಗ ನನಗೆ ಬರೆಯಿರಿ
 8. ಅಂತರಂಗದ ಸುದ್ದಿಗಳು
 9. ಷೋಕೀ ಜಗತ್ತಿನ ಝೋಕೀ ಪುರಾಣ
 10. ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ - ಡಾ. ಖರೆ
 11. ಜೆಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯೋಡಿಸಲ್ಪಡುವುದೆ?
 12. ವಿದೇಶ ವಿಚಾರಗಳು
 13. ಶಂಖಿನಿಯೆಂಬ ಮೋಟಾರ್ ಬಸ್
 14. ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾರಿಯ ಡೈರಿಯಿಂದ
 15. ಛಾಯಾಲೋಕ - ಹಯವದನರಾಯ
 16. ವಿಚಿತ್ರವಾದರೂ ಪೂರಾ ಸತ್ಯ
 17. ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ! - ಕೆ. ಕೆ. ಎಸ್.
 18. ವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ
 19. ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ - ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ? - ಬಾಲಭಾಸ್ಕರ
 20. ಹಾರ್ಟ್ ಫೈಲಿಯರ್ - ಪಂ. ಎಸ್. ಎ. ಆಚಾರ್
 21. ಪಟಾಕಿ - ದೂಮ
 22. ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆಯೆಂದರೇನು? - ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ವ್ಯವಹರಣೆ
 23. ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದ.... ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು!
 24. ಶ್ವಾಸ ಕ್ರಮ (Respiratory System) - ಶ್ರೀ ಯನ್. ಶ್ರೀಪಾದ ರಾವ್
images