ಅಂತರಂಗ - ಸಂಪುಟ ೧, ಸಂಚಿಕೆ ೪

 1. ಅರಸಿ - ಆರಿಸಿದ್ದು
 2. ಅಂದಿನ ಅನಾಥ ಹುಡುಗ - ಇಂದಿನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ
 3. ನಿಮಗೆ ಬೇಸರವಾದಾಗ ನನಗೆ ಬರೆಯಿರಿ
 4. ಅಂತರಂಗದ ಸುದ್ದಿಗಳು
 5. ಹೊಸ ಗಾದೆಗಳು
 6. ವಿಪರೀತ ಪ್ರಿಯ - ಗೈ ಡಿ’ ಮೋಪಸ್ಸಾ
 7. ವಿನೋದಮಯ ರಾಜತಂತ್ರ
 8. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳ “ಸುದರ್ಶನ”
 9. ಜಾಗೃತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ
 10. ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲನಿವಾರಣಾ ಕಾನೂನಿನ ಪರಿಣಾಮ
 11. ಔದ್ಯೋಗೀಕರಣದಿ ಭಾರತದ ಉನ್ನತಿ!
 12. ವಿಶ್ವ ವಿಚಾರ
 13. ಸ್ಪೈನ್ ವಿದ್ರೋಹಿಗಳ ಪರಾಜಯ
 14. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಂತ್ಯದ ನಾಟಕದ ನಾಟಕ
 15. ವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ
 16. ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ - ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹಗತಿ ಹೇಗಿದೆ? - ಬಾಲಭಾಸ್ಕರ
 17. ಪಟಾಕಿ - ದೂಮ
 18. ಚುಂಬನದ ರಿಕಾರ್ಡು ನಾವು ಮುರಿಯಬಹುದಿತ್ತು! - ದೇಶಭಕ್ತ ಹಾಗೂ ಚುಂಬನಾಪ್ರಿಯ
 19. ಮಾನವನ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ - ಶ್ರೀ ಯನ್. ಶ್ರೀಪಾದ ರಾವ್
 20. ತರುಣಿ ತರಂಗಿಣಿ - ಶ್ರೀ ಯಂ. ಯನ್. ಸಿಂಹ
 21. ಛಾಯಾಲೋಕ - ಉಪೇಂದ್ರ
images