ಉಡುಪಿಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪಾವೆಂ ಆಚಾರ್ಯರು

 1. ಅರ್ಪಣ ಪದ್ಯ - ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ
 2. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
 3. (ಅ) ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ
  1. ೧. ಹುಲಿ ಕೊಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು
  2. ೨. ಮಠಾಧಿಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೇಲಾಟ ಇರಲಿಲ್ಲ
  3. ೩. ರಥದಿಂದ ಧುಮುಕಿದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು
  4. ೪. ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶತೀರ್ಥರು
  5. ೫. ಸೋದೆಯ ನೆನಪುಗಳು
  6. ೬. ಒಂದು ಕಥೆ - ಅದರ ವ್ಯಥೆ
 4. (ಆ) ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ
  1. ೭. ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳೊಂದಿಗೆ
  2. ೮. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ 'ಪ್ರಪಂಚ'
  3. ೯. ಡಾ. ತೋನ್ಸೆ ಮಾಧವ ಪೈ
  4. ೧೦. ಶ್ರೀ ತೋನ್ಸೆ ಅನಂತ ಪೈ
  5. ೧೧. ಶ್ರೀ ಎಂ. ಮಧ್ವರಾಜರು
  6. ೧೨. ಕು. ಶಿ. - ಉತ್ಸಾಹದ ಬುಗ್ಗೆ
  7. ೧೩. ಉಡುಪಿಯ ಕೆಲ ಪತ್ರಕರ್ತರು
  8. ೧೪. ಪೊಳಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಅವರ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕಗಳು
 5. (ಇ) ತುಳು, ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದ ವಿಹಾರ
  1. ೧೫. ಸಾಮಾನ್ಯ ತುಳು - ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತುಳು
  2. ೧೬. ವಿಷ್ಣುತುಂಗ ವಿರಚಿತ 'ಶ್ರೀ ಭಾಗವತೊ' ಮಹಾಕಾವ್ಯ (ಹಾಗೂ 'ಸ್ಟ್' ವಿಚಾರ)
  3. ೧೭. ‘ಪುತ್ತೂರು’ - ಶಬ್ದ ವಿವೇಚನೆ
  4. ೧೮. 'ಗುಯ್ಯಲ್' - ಒಂದು ವಿವೇಚನೆ
  5. ೧೯. ಶಿವಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶಿವರೂಪ್ಯ
  6. ೨೦. 'ಖಾವಂದ'ರಿಂದ ಬಿರ್ಕಡ್​ಚೋತ್ ರವರೆಗೆ
 6. (ಈ) ನೆನಹುಗಳು
  1. ೨೧. ನನ್ನ ಪತಿ ಪಾವೆಂ - ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಆಚಾರ್ಯ
  2. ೨೨. ನನ್ನ ಉಡುಪಿಯ ಜೀವನ - (ಪಾ.ವೆಂ. ಆಚಾರ್ಯ)
  3. ೨೩. ಬದಲಾಗಿದೆ ಉಡುಪಿ
  4. ೨೪. ಪಾ. ವೆಂ. ಆಚಾರ್ಯ; ಸಮ್ಮೇಳನಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾಷಣ
 7. ಅನುಬಂಧಗಳು
  1. ಪಾ. ವೆಂ. ಆಚಾರ್ಯ - ಸಮಗ್ರ ಸಂಪುಟ ಯೋಜನೆ
  2. ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಸೂಚಿ
images