ಹೊಸಗನ್ನಡದ ಹಿರಿಯರು

 1. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನುಡಿ
 2. ಮುನ್ನುಡಿ
 3. ಕೃತಿ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ
 4. ಹೊಸಗನ್ನಡದ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಕೃತಿ-ಚಿಂತನೆ
  1. ೧. ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳೊಂದಿಗೆ
  2. ೨. ಬೇಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ (ಲಾಂಗೂಲಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಹರಟೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದು)
  3. ೩. ಪೊಳಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಗಡೆ
  4. ೪. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ 'ಪ್ರಪಂಚ'
  5. ೫. ಕಾದಂಬರಿ ಯುಗಪ್ರವರ್ತಕ - ಅ.ನ.ಕೃ.
  6. ೬. ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕದ ಸಲಗ - ಶಂ. ಬಾ.
  7. ೭. ಸಮನ್ವಯದ ಉಪಾಸಕ ಗೋಕಾಕರು
  8. ೮. ಅಡಿಗರ ಮಾನವ ಕಾಳಜಿ
  9. ೯. ಬಿ. ಎಚ್. ಶ್ರೀಧರರು
  10. ೧೦. ನಾ ಕಂಡ ಮೊಹರೆಯವರು
  11. ೧೧. ಗುರುವರ್ಯ ಹ. ರಾ. ಪುರೋಹಿತರು
  12. ೧೨. ಬುರ್ಲಿ ಬಿಂದುಮಾಧವರು
  13. ೧೩. ಕನಸುಗಾರ ಜಿ. ಬಿ. ಜೋಶಿ
  14. ೧೪. ಮಿತ್ರ ದ. ಬಾ. ಕುಲಕರ್ಣಿ
  15. ೧೫. ಕು. ಶಿ. ಹರಿದಾಸಭಟ್ಟ
  16. ೧೬. ಹುಕ್ಕೇರಿ ಬಾಳಪ್ಪನವರು
  17. ೧೭. ಬಲ್ಲಾಳರ ‘ಹೇಮಂತಗಾನ’
  18. ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯೋಗ (ಮುಂದೆ ಬರುವ ಪಾ. ವೆಂ. ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ)
  19. ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಾವೂ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯರಾದ ಪಾ. ವೆಂ. ಆಚಾರ್ಯರ ವಿಚಾರಧಾರೆ (ಸಂದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ)
 5. (ಆ) ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರಮೇಯಗಳು
  1. ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ
   1. 1. ಗಂಗಾಧರಂ ಶಾಸನ - ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿ
   2. 2. ಕವಿಸಮಯ ವಿಲಾಸಂ
   3. 3. ನೇಮಿಚಂದ್ರನ ಒಂದು ಪದ್ಯ
   4. 4. ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಷಟ್ಟದಿ
   5. 5. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ - ಕೆಲ ಬಿಡಿ ಆಲೋಚನೆಗಳು
   6. 6. ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನ ಸ್ಥಳ ಸಮಸ್ಯೆ
  2. ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ
   1. 7. ಸಂಸ್ಕೃತ ಮುಕ್ತಕ
   2. 8. ಅಮರುಕನ ಶೃಂಗಾರ ಸೌರಭ
   3. 9. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಯ ವ್ಯಾಪಾರ
   4. 10. ವೆಂಕಟಾಧ್ವರಿ ಕಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ
   5. 11. ಈ ನ್ಯಾಯಗಳೇ ಬೇರೆ!
  3. ಭಾಷಾ ವಿಚಾರ
   1. 12. ಭಾಷೆಗಳ ವಿಲಕ್ಷಣ ಗತಿ
   2. 13. ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ‘ಅವಯವ’ಗಳು
   3. 14. 'ಕ್ಷ' ಮತ್ತು 'ಜ್ಞ'
   4. 15. 'ಭಗ'-ವತ್
   5. 16. ಸ್ಮಿತ ಪೂರ್ವಾಭಿಭಾಷೀ ಚ
   6. 17. “ರಾಮ” ಶಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಲಹರಿ
   7. 18. ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತ
images