ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾಲನಿ

 1. ಪಾ.ವೆಂ. ಅವರ ಪಂಚದಶಿ - ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾವನೂರ
 2. ಸಂಪಾದಕರ ನುಡಿ
 3. ಆರಂಭ ಕಾಲದ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳು
  1. ಕಾವ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
  2. ಚಿಕ್ಕಂದಿನ ನೆನಹು
  3. ರಣಭೇರಿ
 4. 'ನವನೀರದ' ದಿಂದ
  1. ಬರೆದವನ ಮಾತು
  2. ಹೂಬುಟ್ಟಿ
  3. ಹೂವಿನ ಹಂಬಲ
  4. ಉದ್ಗಾರ
  5. ಮುರಲಿಯ ಹಾಡು
  6. ಬೆಳಕೆಲ್ಲಿ
  7. ಕವಿತೆಗೆ
  8. ನನ್ನ ಹಾಡು
  9. ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಂದು
  10. ಜಸದ ಮರುಳು
  11. ಇನಿಯನ ಸ್ವಾಗತ
  12. ಸಂಯುಕ್ತೆ
  13. ಕರೆ
  14. ಕವಿತೆ- ದಯಿತೆ
  15. ಚುಕ್ಕೆಗಳಿಗೆ
  16. ವಿಮರ್ಶಕ
  17. ಕೊನೆಯ ಹಾಡು
  18. ಏನನೆಣಿಸುತಲಿರುವೆ?
  19. ರೊಟ್ಟಿಯ ರಾಗ
  20. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ
  21. ನುಸಿಗೆ
  22. ನಾ ಕವಿಂ ಮಾನವಂ ಮನ್ಯೇ
  23. ಹೊಸ ಕವಿತೆಯನ್ನು ತೆಗಳುವವರಿಗೆ
  24. ಆರೆಂಬರೀ ಜಗವು ದುಗುಡದರಮನೆಯೆಂದು?
  25. ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿಗೆ
  26. ಯುದ್ಧ
  27. ನನ್ನ ಗೋರಿಯ ಮೇಲೆ
  28. ಇದು ಏಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು
  29. ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಹುದು
  30. ನನ್ನ ಕಾವ್ಯ
  31. ಮಗುವಿಗೆ
  32. ಬಾರೆಂದು ಕರೆದಾಗ
  33. ಒಂದು ಕಾಗದ
  34. ಬಯಕೆಯ ಬೆನ್ನುಹತ್ತಿ
  35. ಅಮರ ಮಹಾತ್ಮ
  36. ಸತ್ಯ ದರ್ಶನ
  37. ಗಾತ್ರ - ಚಿತ್ರ
  38. ಉದ್ದೇಶ
  39. ಕವಿ-ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ
  40. ಸುಗ್ಗಿಯ ಹಾಡು
  41. ನವ-ನೀರದ
 5. 'ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳು' ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ
  1. ಎರಡು ಮಾತು
  2. ನಲುವತ್ತರ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ
  3. ಉಪೋದ್-ಘಾತ (ವಿ. ಜಿ. ಭಟ್ಟರ ‘ಕಾವ್ಯವೇದನೆ’ಗೆ ಬರೆದದ್ದು)
  4. ಗೋಪಿ
  5. ಅಸಿಧಾರಾವ್ರತ
  6. ಮೋಸ
  7. ಅನಿಸುತಿದೆ
  8. ವಿಕಾರಿ
  9. ಬದಲಾವಣೆ
  10. ಆತ್ಮಬಾಂಬು
  11. ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾಲನಿ
  12. ಅರಳೀಮರ
  13. ನವ್ಯ
  14. ಕಲೆ
  15. ನೊಣ
  16. ಶಿಲ್ಪಪ್ರಿಯ
  17. ಸತ್ತವರು
  18. ದುರಂತಗಳು
  19. ಅಫಲಿತ
  20. ಕಾಲ
  21. ಗಾಂಧಿಗೆ
  22. ಎರಡು ದಾರಿ
  23. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು
  24. ಕವಿ ಮತ್ತು ಕೋಗಿಲೆ
  25. ಬಲಿ
  26. ದತ್ತನ ನೆನಪು
  27. ಕೊಡೆ
  28. ದ್ವಾ ಸುಪರ್ಣಾ
  29. ಬಿನ್ನಹ
  30. ಗೀತಾಧ್ಯಾಯ ೧೯
  31. ಯಾಹ್ಯಾ ಖಾನ್ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದದ್ದು
  32. ತುರ್ತಿನ ರಾಮಾಯಣ
  33. ಬದುಕಿದ ಬದುಕು
  34. ರಾಮದೇವರ ಸತ್ಯ
 6. ಪೆಂಗೋಪದೇಶ
 7. ಅನುಬಂಧಗಳು
  1. गोपी - गीता
  2. ಅಭಿಮತ - ಡಾ. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ
images