ಲೋಕದ ಡೊಂಕು

 1. ಎರಡೇ ಮಾತು
 2. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು
 3. ನನ್ನ ಗಣಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
 4. ಬೇಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ
 5. ದೇವರ ಭಾಷೆ
 6. ಸಿಗರೇಟಿನ ಹೊಗೆ ವರ್ತುಲ ವರ್ತುಲ
 7. ನಾನು ಯಾರು?
 8. ಯಾರಿಗಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ?
 9. ಬೈಗಳಿಗೊಂದು ನಿಘಂಟು
 10. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಕಂಡೆ
 11. ಈ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಂಜುತ್ತೇನೆ
 12. ಮರಳಿ ಸೈಕಲ್ ಯುಗಕ್ಕೆ
 13. ಕನ್ನಡ! ಕನ್ನಡ! ಇದೆಲ್ಲಾವುಂ ಎನ್ನಡ?
 14. ಸತ್ಯ, ನಾನು ಮತ್ತು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ
 15. ಮಂತ್ರದಿಂದ ಅಗ್ನಿ
 16. ಗಗನಯುಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ
 17. ಅದೃಷ್ಟ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದರೆ ...
 18. ನಾನು ಕಾಣದ ಭೂತಗಳು - ೧
 19. ನಾನು ಕಾಣದ ಭೂತಗಳು - ೨
 20. ಬೀಳುವ ಸುಖ
 21. ಲಿಯಾಕತ್ ಅಲಿಯವರನ್ನು ಕಂಡೆ
 22. ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ!
 23. ಸ್ನಾನಾಸ್ನಾನ ವಿವೇಕಂ
 24. ಮೈಸೂರು ದರ್ಶನ
 25. ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸೈಕಲ್
 26. ಮಾದರಿ ಮಡದಿ ಬೇಕೆ?
 27. ಮನೆಗೊಂದು ಹೆಸರು
 28. ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಮುಖ
 29. ಇಡಲೀ ಶಾಸ್ತ್ರ
 30. ನಮ್ಮ ರಾವಣನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ!
 31. ನನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಲರ್ಜಿ
 32. ಸಕ್ಕರೆ ಗೀತ
 33. ಗೊಣಗಿ ಗೊಣಗಿ ಕ್ರಾಂತಿ ತಪ್ಪಿಸಿರಿ
 34. ಇಸು...
 35. ಸವಿಗನಸುಗಳು
 36. ಸ್ಟೆಟಿ-ಸ್ಟಿಕ್ಕುಗಳು
 37. ನಾಸಿಕಾವಿಲಾಸಂ
 38. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು
 39. ನಿಕ್ಸನ್ನರೊಡನೆ ನಾನು
 40. ಗಾಂಧೀಜಿ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ!
 41. ನನ್ನ ಆಸ್ತ್ಮಾ ಷಷ್ಟ್ಯಬ್ದಿ
 42. ಸಾವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ : ಮಕ್ಕಳು ಕಂಡಂತೆ
 43. ಲಾಂಗೂಲಾಚಾರ್ಯ ಯಾರು?
images